Artikler

Tak for 4 gode år og på gensyn!

Indsendt af Katharina Thord... den man, 14/12/2015 - 10:34
- Tom Schiermer Nielsen, politisk formand KulturMetropolØresund

De sidste 4 år har jeg, som politisk formand for KulturMetropolØresund, haft den store ære og glæde af at følge den store og flotte indsats vi i fællesskab har leveret her i Kulturmetropolen. Den politiske vision var og er stadig, at vi henover en 10-årig periode skal gå fra at være et bynetværk til en sammenhængende kulturmetropol med flere og bedre tilbud til vores borgere. Med afrundingen af denne kulturaftale, kan jeg med glæde konstatere, at vi er rigtig godt på vej.

Vi har skabt mærkbare resultater på både de indre og ydre linjer. Vi har ikke kun etableret et stærkt og givende kulturel infrastruktur blandt politikere, chefer, konsulenter og kulturinstitutioner i hele regionen. Vi har også skabt flere og bedre tilbud til borgerne i hele regionen. Der er alt for mange til at blive nævnt her, så jeg vil blot henvise til vores hjemmeside http://www.kulturmetropol.dk og publikation ”Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en sammenhængende kulturregion”, hvor vi løbende har dokumenteret og beskrevet borgernes oplevelser, kulturaktørernes erfaringer og vores mange kulturtilbud.

Det er jeg stolt af og særligt også, at vi har skabt et godt og stærkt fundament, hvor vores næste fælles kulturaftale Kulturmetropolen 2016-19 bygger videre på. Det er også her, at jeg giver stafetten som politisk formand videre til min gode kollega i Ishøj Kommune, kulturudvalgsformand Sengül Deniz.

Det er derfor ikke et farvel, men et stort ´PÅ GENSYN´ i den næste kulturaftale.

Herfra skal der afslutningsvis lyde en stor tak for det gode samarbejde til alle mine politiske kollegaer, Kulturmetropolens kulturchefer, til de ansatte i sekretariatet, til alle lokale kulturkonsulenter, tovholdere, samarbejdspartnere og sidst men ikke mindst vores dygtige projektkoordinatorer Nana Friis Madsen (Projektspace), Malene Dybbøl (Sæt Kulturen I Spil), Mathias Madsen Munch, Ida Wettendorf og Kirsten Schneider (Kreative Børn), Cecil Bojsen og Charlotte Bagger Brandt (Det Aktive Byrum og Placemaking), Josefine Albris og Maj Laasholdt (Jagten – gennem historien & Golden Days festival), Line Hauger (TeaterBattle), Josephine Touray, Anne Søndergaard Olsen og Frida Launey (Idrætsevents), Adam Thorsmark (DOX:ON:TOUR), Helle Nanny Brendstrup (Hemmelige Stier) og Louise Stensborg samt Sine Midtgaard (Festival + ).

Vi ses til 4 nye år i Kulturmetropolen!

De bedste hilsner

Tom Schiermer Nielsen
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Ballerup Kommune
Politisk formand for KulturMetropolØresund 2012-15