Evaluering af DOX:ON:TOUR

Kulturmetropolen gentog i år samarbejdet med dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, og sammen fik vi endnu en gang udbredt spændende dokumentarfilm og dertilhørende events, under navnet DOX:ON:TOUR. Projektet udspillede sig fra den 16-30. marts i 13 kommuner i Kulturregionen, og nåede et samlet publikumsantal på 2.145.

I år blev der arbejdet mod en ny målgruppe for projektet, de unge. Dette lagde op til et naturligt samarbejde med Kulturmetropolens ungeindsats USKIK, som bidrog til festivalens mange events. USKIK arrangerede en kulturcamp, en videokonkurrence, og et afslutningsshow for unge, der på denne måde ikke kun blev involveret i projektet som publikummer, men også som medskabere.

Kulturmetropolen har brugt tiden efter festivalen på at evaluere projektet og udarbejde anbefalinger til det videre arbejde med konceptet. Overordnet skabte samarbejdet mellem CPH:DOX og de lokale kulturinstitutioner adskillelige nye kulturoplevelser for borgerne i kulturregionen. Ikke kun gennem visninger af dokumentarfilm, men også gennem oplæg, debatter, instruktørbesøg mm, som fandt sted i forbindelse med projektet. Dette års projekt skabte også et bredere kendskab til den unge målgruppe, både for CPH:DOX og for USKIK, der gennem forskellige initiativer arbejdede med publikumsudvikling for projektet.


Anbefalinger til næste DOX:ON:TOUR

Evalueringen er endt ud i følgende anbefalinger:

1) Da DOX:ON:TOUR er et samarbejde mellem mange forskellige aktører, er forventningsafstemning et vigtigt redskab. Især rollefordelingerne i forhold til markedsføring og afvikling skal afstemmes med de involverede parter for at sikre projektets succes.

2) Ved markedsføringen af projektet er det vigtigt at målrette sig efter den ønskede målgruppe. Hvis unge er målgruppen skal der f.eks. fokuseres på markedsføring gennem sociale medier, frem for lokalavisen.

3) Prissætningen på arrangementerne er også et punkt der skal målrettes, når unge er målgruppen. Det anbefales at nedsætte entréen, eller at sætte prisen på et arrangement til max 20-30 kr. Dette års DOX:ON:TOUR havde også stor succes med at involvere gymnasier fra kulturregionen, og tilbyde visninger i skoletiden til eleverne.

4) Til sidst anbefales det kulturinstitutionerne at bevare troen på eget projekt. Kulturinstitutionerne har selv et unikt indblik i deres publikum og bør dyrke den viden.


Er du interesseret i at vide mere om evalueringen af DOX:ON:TOUR, kan du se den komplette udgave af evalueringen her, hvor anbefalinger og feedback også uddybes yderligere.

Tags:

Emilie Junget november 22, 2017 11:03 am
God politisk dialog om kulturaftalerne ViceTalents – et forløb for livemusikentusiaster