Kulturmetropolens Festival & Eventpulje 2019

Er du kulturaktør og festival- og eventarrangør i én af Kulturmetropolens 13 kommuner? Har du brug for ekstra midler til at styrke og udvikle jeres festival og event-tiltag? Måske du har brug for at styrke dit netværk eller mangler sparring med lignende festivaler eller events? Så kan du søge op til 20.000,- i Kulturmetropolens Festival & Eventpulje 2019.

For at søge puljen er det vigtigt, at dit kulturelle tiltag fremmer udviklingen, styrker synligheden og relevansen af events og festivaler i Kulturmetropolens kommuner. Derudover har puljen også til formål at fremme samarbejder, netværk og videndeling på tværs af festival og eventaktører i Kulturmetropolen. Det kan f.eks. være i arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige, publikumsudvikling, programudvikling og/eller markedsføring af festivaler og events - og her menes der både musikfestivaler og kulturevents.

Puljen er på i alt 140.000,-.

Kulturmetropolens kommuner er Albertslund, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Helsingør, Ishøj, Køge, Roskilde og Rødovre.

Herunder kan du læse om ansøgningskravene, hvem der kan søge og hvordan man søger. Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2019. Fordeling af puljemidlerne meldes ud i slutningen af oktober.

Ansøgningskrav
Der er naturligvis en række ansøgningskrav, som du og dit projekt skal overholde.

Tilknytning
Tiltag og aktiviteter skal foregå i minimum 1 af Kulturmetropolens 13 kommuner, men være til gavn for festival og eventaktører fra minimum 2 og gerne flere af Kulturmetropolens kommuner.

Det kan f.eks. være til:
• Afvikling af fælles workshop med fokus på rekruttering og/eller markedsføring
• Udvikling af et turnerende kunstnerisk programindslag
• Samarbejde om fælles event på tværs af kommuner til gavn for f.eks. unge kulturaktører
• Etablering af festivalnetværk og lign.

Samarbejde på tværs
Tiltag og aktiviteter skal understøtte samarbejdet, netværket og/eller videndelingen mellem festival og eventaktører på tværs af Kulturmetropolens kommuner. Det skal derfor fremgå tydeligt af ansøgningen, hvordan tiltag og aktiviteter bidrager til dette.

Konkret udviklingsbehov
Der skal være tale om et konkret udviklingsbehov. Det kan både gælde for eksisterende som for nye festivaler og events og for videndeling og netværksdannelsen blandt aktørerne.

Hvem kan søge?

• Festivaler og eventaktører (herunder også frivillige og foreninger) fra Kulturmetropolens kommuner kan søge puljen.
• Kulturmedarbejdere, konsulenter og ansatte på kulturinstitutionerne fra Kulturmetropolens kommuner kan søge puljen.

NB! Der udbetales ikke puljemidler til privatpersoner. Er du eller I frivillige, der søger til et fælles projekt, vil vi opfordre jer til forud for ansøgningen, at undersøge mulighederne for at samarbejde med en kulturinstitution, forening eller kommune i Kulturmetropolen.

Hvad kan man søge til?

• Man kan søge til programudvikling, publikumsudvikling, nye metoder og ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige, etablering af erfa-netværk, workshops om f.eks. SoMe og markedsføring o. lign.
• Konkrete festival- og eventaktiviteter.
• Hvis der søges til allerede eksisterende aktiviteter, stilles der krav til nytænkning af tiltag og aktiviteter, så de både lever op til de overordnede ansøgningskrav og bidrager til den yderligere udvikling af festivaler og events i Kulturmetropolen.
• Man kan ikke søge til drift eller studieture.

Vægtning
Da puljemidlerne både kommer fra Kulturmetropolens musik-, unge- og festival & eventindsatser, vil der – for at sikre en fair fordeling af puljemidler – være en vægtning mellem ansøgninger, der er målrettet musikfestivaler/events, ansøgninger der tilgodeser inddragelse og samskabelse med unge samt ansøgninger, der har til formål at fremme og udvikle øvrige festival og event-tiltag. 

Aktiviteterne skal afholdes inden 1. oktober 2020.

Hvordan ansøger man?
Der skal indsendes en projektbeskrivelse + budget på aktiviteten/tiltaget til Projektchef Katharina Thordis Raagaard på
katra@ishoj.dk. Følgende skabeloner skal benyttes:

Spørgsmål
Fra 5. august til og med den 26. september opfordres interesserede aktører til at kontakte Projektchef Katharina Thordis Raagaard på
katra@ishoj.dk eller 4175 1012 med henblik på råd, vejledning og sparring i forbindelse med ansøgningen.

Du kan downloade beskrivelsen på Festival og eventpuljen 2019 her.

Evaluering og regnskabsaflæggelse
Der skal indsendes et regnskab til Kulturmetropolen inden 1. november 2020. Til det bruges budget- og regnskabsskabelonen. Derudover skal der indsendes en evaluering med dokumentation. Skabelon til evaluering er på vej.

 

Tags:

Katharina Raagaard juni 27, 2019 01:16 pm
En ny runde by-orienteringsløb Ungekulturens Topmøde er evalueret med en række anbefalinger