175 deltagere, 6 konkrete ideer og 5 anbefalinger

Ungekulturens Topmøde gør status på to forrygende dage i starten af oktober.

Under temaerne SKABE, OPLEVE og FÆLLESSKABER mødtes 175 unge, beslutningstagere, kulturaktører og bidragsydere til to tætpakkede dage på RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur. Det var med et stort engagement, at deltagerne bidrog til udviklingen af visioner og konkrete projekter, fik udvekslet erfaringer og skabt nye forbindelser. Alt sammen med henblik på at skabe bedre rammer for fremtidige projekter på ungekulturområdet.

Ungekulturens Topmøde 2018

Demokratifitness og open space ideudvikling
Topmødet lagde ud med demokratifitness, hvor især mobiliseringsmusklen hos topmødets deltagere blev aktiveret. Mobiliseringsmusklen er kendetegnet ved, at man via sin egen passion, overtalelsesevner og engagement mobiliserer andre til at tage ejerskab til en fælles sag. Således blev det startskuddet til Topmødets 16 sessioner med Open Space ideudvikling. Her havde deltagerne mulighed for at bevæge sig mellem og bidrage til forskellige ekspertoplæg og workshopsmoduler af bland andre Ordskælv, Frontløberne, Golden Days, Mere Monitor, UMMK (unges møde med kunsten), Ungdomsbureauet, Snabslanten, INSP! Sound, Gammelgaard Kunstcenter, SNR m.fl.

Galleri Ungekultur
Midt på dagen åbnede Topmødet op for Hal 7, hvor 16 aktører og organisationer indenfor ungekultur inviterede til inspirerende samtaler, debat og ideudveksling for alle deltagerne. I galleriet kunne man blandt andet møde HiphopHub, De unge skaber, Vognporten, Don´t Give a Fox, NAU, Parkour, Ishøj Ungdomsskole, Roskilde Ungeudvalg, Rollespilsfabrikken og Tænketanken for Ungekultur.

Topmødets Resultater
Topmødets dag 1 resulterede i 16 projektideer til, hvordan vi i Kulturmetropolen kan styrke unges muligheder for at skabe, opleve og være en del af kulturelle fællesskaber. På Topmødets dag 2 fortsatte 40 deltagere – hovedsaligt unge – med at arbejde videre på de mange ideer og forslag, der var kommet frem på DAG 1. Heraf blev 6 ideer valgt ud, som nu er udviklet til konkrete projekter. Deltagerne vurderede også, hvilke der allerede kan iværksættes fra næste år i USKIK-regi og hvilke, der skal sendes videre til den kommende kulturaftale.
 
USKIK 2019 vil derfor arbejde med at iværksætte:
- Parkourfællesskaber og pop up events.
- Kulturstier - et kunstprojekt om unges kultursteder (et pilotprojekt).
- Etablering af regionale Kunstfællesskaber med konference.
- Afprøvning af regional ungekulturpulje.

Projekter der går videre til den kommende kulturaftale, er:
- ”Skabertrang” udvikling af et koncept for platform til unge, der gerne vil skabe selv.
- Formidling af unges muligheder for at indgå i kulturelle fællesskaber og oplevelser.
- Kultur på skoleskemaet.
- Netværk på tværs af unge og kulturinstitutioner, med fokus på kontakt mellem unge og kulturinstitutioner.
- Regional pulje til ungekultur.

Fra Kulturmetropolen skal der lyde et stort tak til det engagement, der blev lagt på dagene fra alle deltagere! En særlig tak går til RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Roskilde Ungeudvalg og til alle de unge, kulturinstitutioner og NGO’ere, der lagde arbejde og smittende energi i udviklingen og afviklingen af mødet.

Se billeder fra dagen her og følg med i USKIKs kommende aktiviteter på facebook.

Ungekulturens Topmøde er realiseret i et samarbejde mellem USKIK, Festival & Events og RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur med støtte fra ERASMUS +.

 

Tags:

Katharina Raagaard november 2, 2018 01:08 pm
MANIFEST: Brobygning mellem unge og kommuner Musikkens Afkroge – kom med på en rundtur i musikkens kringelkroge!