Ungekulturens Topmøde 5. og 6. oktober

Opleve, skabe og fællesskab

Hele programmet kan findes her.

Demokratifitness, open space ideudvikling, inspirationstur i Galleri Ungdomskultur og folke-køkken deluxe er blot nogle af programpunkterne for Ungekulturens Topmøde, hvor Kulturmetropolens beslutningstagere og unge kulturskabere mødes for at sætte ord på hvordan, fremtidens kulturlandskab for unge skal se ud.  Det sker under temaerne opleve, skabe og fællesskab. Topmødet ender ud med en række konkrete anbefalinger og projektideer til den kommende kulturaftale 2020-23.

Når unge har medindflydelse på deres hverdags- og kulturliv, skaber det fundamentet for et godt ungdomsliv, det sikrer et større engagement og samtidig lægger det grundstenene til et livslangt aktivt medborgerskab. Det tror vi på i Kulturmetropolen. Derfor er det oplagt, at vi allerede nu inddrager unge og inviterer dem til, sammen med os beslutningstagere og vores stærke kulturinstitutioner, at definere rammerne for ungekulturindsatsen i vores kommende kulturaftale. Jeg ser frem til et spændende og forhåbentlig produktivt topmøde og ikke mindst til at komme i dialog med unge fra hele Kulturmetropolen.”, Sengül Deniz, politisk formand Kulturmetropolen.

Ungekulturens Topmøde er et samarbejde mellem Kulturmetropolen, Ungeudvalget i Roskilde Kommune og Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur. Ungeudvalget i Roskilde har fra projektets start været involveret i at formulere målsætninger, rammerne og formatet med Ungekulturens Topmøde.

Det betyder meget, at blive inviteret med ind fra starten og være med til at sætte ord på mål og temaer for topmødet! Jeg glæder mig til at komme i dialog med alle politikerne og beslutningstagerne, så vi sammen kan udvikle forslag til fremtidens ungekultur”, Jennifer Bay Ohlendorff, Ungeudvalget i Roskilde.

På Topmødet deltager også kulturinstitutioner og professionelle kulturaktører fra hele Kulturmetropolen. Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur danner ramme for Topmødet, både i sin egenskab som markant kulturinstitution i Kulturmetropolen og som museum for ungdomskultur.

”Som museum for ungdomskultur er topmødet en fantastisk mulighed for at få indblik i de emner, som optager unge, og derved kunne udvikle stærke og meningsfulde kulturtilbud, sammen med de unge. Det er centralt for os, at kunne forstå udviklingen af deres kultur, - og topmødet er en vigtig begivenhed, der giver mange spændende perspektive.Derfor er det med stor glæde, at vi lægger rammer til et par spændende dage”,  Iben Bækkelund Jagd, Vicedi-rektør/RAGNAROCK.

Om Ungekulturens Topmøde:
Ungekulturens Topmøde giver plads til idéudvikling, netværk og kulturoplevelser på tværs af kommuner, temaer og mellem unge og professionelle kulturaktører. Det sikrer, at kommende projekter tager afsæt i både regionale og lokale behov hos såvel frivillige som professionelle kulturaktører – på tværs af alder, fagligheder og interesser. Det er med afsæt i ungeudvalgets overvejelser og en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i hele Kulturmetropolen, at de overordnede temaer ´Opleve´, ´Skabe´ og ´Fællesskab´ er blevet formuleret. Topmødet er støttet af Erasmus +.

Ungekulturens Topmøde er for beslutningstagere og unge i Kulturmetropolen. Invitation til deltagelse sendes direkte til vores partnere.

I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Nana Friis Madsen, Projektchef for USKIK på ungekultur@gmail.com

Katharina Thordis Raagaard, Projektchef for Festival & Events på katra@ishoj.dk

 


 

 

Tags:

Katharina Raagaard august 22, 2018 01:27 pm
BROBYGNING mellem unge og kommuner Music Maker Camp 2018 er på jagt efter hitmagere!