Et bedre liv med kultur

I Kulturmetropolen tror vi på, at kultur er med til at skabe bedre livskvalitet. Med indsatsområdet ’Et bedre liv med kultur’ vil vi undersøge og udvikle konkrete projekter, der kan være med til at give vores borgere et bedre liv og fremme deres fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Deltagelse i kulturelle aktiviteter har såvel forebyggende som behandlende effekt, og vi ønsker derfor at styrke samarbejdet på tværs af kultur- og sundhedssektoren for at bruge det potentiale kulturen har som supplement til eksisterende sundhedsindsatser. Kulturmetropolen vil arbejde for en målrettet og struktureret tilgang til feltet, og dermed skabe en synergieffekt på tværs af sektorer, fagligheder og kommunegrænser.

Vi vil i 2020:
•       Skabe fundamentet for at udvikle nye, sundhedsfremmende kulturtilbud til Kulturmetropolens borgere.
•       Undersøge hvordan kulturinstitutionerne kan udvide deres målgrupper, aktiviteter og formidlingsformer med sundhedsfremmende kulturtilbud.
•       Skabe et fælles vidensfundament på tværs af forvaltninger og institutioner i kommunerne. 
•       Indgå strategiske samarbejder på tværs af kommuner, regioner og organisationer.
•       Lave pilotprojekt på tværs af Kulturmetropolens indsatser.