Festival & Events i samarbejde med USKIK

Festival & Events samarbejder på tværs med de øvrige indsatsområder i Kulturmetropolen - heriblandt ungeindsatsten USKIK. Denne side opsamler løbende de kommende såvel som de allerede afviklede arrangementer i samarbejde med USKIK.

 

Ungekulturens Topmøde 5. og 6. oktober 2018 - Et regionalt topmøde for ungekultur skabt i samarbejde med USKIK og Ragnarock Museum
Festival & Events gik i 2018 sammen med USKIK om at løfte deres kommende konference til et decideret Topmøde. Indsatsområdet har været med til at sikre et strategisk partnerskab med RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur samt bidraget til økonomi, opstart af projekt, sparring på Topmødets indhold og format såvel som markedsføring. Festival & Events har haft et særligt fokus på at skabe et nyt eventformat, hvor vi er gået væk fra det 'klassiske' konferenceformat til fordel for en levende festival-stemning, hvor bevægelse og oplevelser indgår som metoder til ligeværdig dialog og kreativ idéudveksling. Målsætningen har været at skabe to begivenhedsrige dage, der markerer Kulturmetropolen som en unik spiller indenfor ungekultur og udviklingen af nye samskabende eventformater. Topmødets ca. 175 deltagere bestod af unge kulturskabere, politikere, kulturinstitutioner og bidragsydere.
Læs mere om topmødet her. Har du lyst til at se stemningsbilleder fra topmødet, så klik her.

Golden Days

Unges spor i tiden 7. - 23. september 2018 - 12 events i samarbejde USKIK og Golden Days Festival
Unge satte perspektiv på historien, da Festival & Events i samarbejde med USKIK, Golden Days og Kulturmetropolens stærke kulturinstitutioner inviterede dem ind i udviklingen af 12 arrangementer under Golden Days festivalen 'Historiens B-sider'. Festival & Events har bidraget til det strategiske samarbejde, markedsføring, sparring på workshopforløb og kvalificering af ansøgninger til eventpuljen. Fokus har været på at skabe en festivalramme og løfte kvaliteten af aktiviteter og markedsføring på en måde, der binder Kulturmetropolens kommuner sammen i en fælles fortælling og identitet. Samarbejdet har sat et aftryk ind i Golden Days, der på baggrund af erfaringerne har besluttet sig for at dedikere hele deres 2020 festival til unge. 12 kommuner, 23 kulturinstitutioner, 100+ unge kulturskabere & frivillige, 10 events (og 2 aflyste…) & 1000+ deltagere og gæster. Læs mere om de 12 events her.