OM MUSIK I KULTURMETROPOLEN
 

I Kulturmetropolen ønsker vi at være en sammenhængende musikmetropol med gennemslagskraft regionalt, nationalt og internationalt. Dette skaber vi gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen. Det geografiske spredning i Kulturmetropolen er  relativt tæt – og tæt på hovedstaden, derfor giver det ingen mening at tale om en musikmetropol uden hovedstadens stærke institutioner, ressourcer og virksomheder. Endelig består Kulturmetropolens musikindsatsen af tre hovedoverskrifter, som aktiviteterne og projekterne skal udfolde sig inden for: Talent- og karriereudvikling, Udvikling af spillesteder og scener samt Musikbranchens infrastruktur og samarbej- deProjektledelsens arbejde bygger i 2020 videre på de erfaringer som er opnået i Kulturmetropolen 2016-2019. Kulturmetropolens musikindsats stræber efter først og fremmest at rumme handling, samarbejde og skabe resultater. Vi tror på, at vi kan skabe noget langt større sammen på tværs end hver for sig og alene! Projekterne skal derfor være større end den enkelte aktør og samarbejdspartner, men samtidig give noget til den enkelte. Af dette følger også, at vi tror på værdien i diversitet. Vi ønsker ikke at være snævre eller ekskluderende ift. genrer, brancher eller lignende. Musik i Kulturmetropolen skal altså være platform for de bedste idéer, de stærke samarbejder og de gode projekter og koncepter. AKTIVITETER I 2020

DIALOGPROJEKT OG WORKSHOP
Indsatsen handler om at sikre et bedre samarbejde mellem kulturaftalens spillesteder og de professionelle bookingagenter. Forløbet består af interviews og workshops, der skal munde ud i konkrete forslag til et forbedret samarbejde.   

POPKORN NORDIC 2020
Den dansk-svenske bandkonkurrence og -festival i samarbejde med Region Skåne finder sted igen i efteråret 2020. Sidste års succes gentager sig med nye skarpe forbedringer. Fokus er stadig på det rytmiske vækstlag, og inkluderer igen i år en branchedag for alle ansøgere, indledende runder, semifinale og finale samt tilbud om skræddersyet karriererådgivning til vinderne i samarbejde med Bandakademiet.

URBAN GRRLS 2020
Endnu en succes gentages, når vi i 2020 afvikler Urban Grrls for anden gang. Sidste års ansøgerantal viser den store interesse og et grundlag for at gå videre med projektet. Vi tror på, at der er et behov for at give unge kvinder et rum og en platform til at skabe og opføre den musik, de fleste unge lytter til i dag – særligt, når genren næsten kun er befolket af mandlige artister og rappere.

DANISH SONGWRITING ACADEMY
I 2020 ser Danmarks første uddannelse for sangskriver- og producertalenter med fokus på sangskrivning som et økonomisk bæredygtigt erhverv dagens lys. Kulturmetropolen er én af mange initiativtagere bag den 2-årige uddannelse, der skal ligge i Roskilde og drives af en almennyttig forening. Uddannelsen har også indgået samarbejde med det svenske sangskriver akademi Musikmakarna, der gennem 20+ år har skabt internationale resultater for sine studerende.    

#musikikulturmetropolen #endelafkulturmetropolen
#kulturmetropolen @kulturmetropolen


Projektholderkommunen er Roskilde Kommune