OM MUSIK I KULTURMETROPOLEN
 

I Kulturmetropolen ønsker vi at være en sammenhængende musikmetropol med gennemslagskraft regionalt, nationalt og internationalt. Dette skaber vi gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen. Det geografiske spredning i Kulturmetropolen er  relativt tæt – og tæt på hovedstaden, derfor giver det ingen mening at tale om en musikmetropol uden hovedstadens stærke institutioner, ressourcer og virksomheder. Endelig består Kulturmetropolens musikindsatsen af tre hovedoverskrifter, som aktiviteterne og projekterne skal udfolde sig inden for: Talent- og karriereudvikling, Udvikling af spillesteder og scener samt Musikbranchens infrastruktur og samarbej- deProjektledelsens arbejde bygger i 2020 videre på de erfaringer som er opnået i Kulturmetropolen 2016-2019. Kulturmetropolens musikindsats stræber efter først og fremmest at rumme handling, samarbejde og skabe resultater. Vi tror på, at vi kan skabe noget langt større sammen på tværs end hver for sig og alene! Projekterne skal derfor være større end den enkelte aktør og samarbejdspartner, men samtidig give noget til den enkelte. Af dette følger også, at vi tror på værdien i diversitet. Vi ønsker ikke at være snævre eller ekskluderende ift. genrer, brancher eller lignende. Musik i Kulturmetropolen skal altså være platform for de bedste idéer, de stærke samarbejder og de gode projekter og koncepter.  

#musikikulturmetropolen #endelafkulturmetropolen
#kulturmetropolen @kulturmetropolen


Projektholderkommunen er Roskilde Kommune