Musikmetropolen er først og fremmest 13 kommuners ja til et stærkt regionalt partnerskab og samarbejde om en fælles vision og indsats for musikken. Visionen er at skabe en sammenhængende musikmetropol med gennemslagskraft regionalt, nationalt og internationalt. Musikmetropolen er et geografisk område, hvor vi bor relativt tæt på hinanden – og på hovedstaden. Selvom Københavns Kommune og flere hovedstadskommuner ikke er med i kulturaftalen, er det samlede hovedstadsområde selvfølgelig med i Musikmetropolen som geografisk område. Det giver det ingen mening at tale om en musikmetropol uden hovedstadens stærke institutioner, ressourcer og virksomheder. Endelig består Musikmetropolen af tre indsatsområder og hovedoverskrifter, som aktiviteterne og projekterne skal udfolde sig inden for. De tre indsatsområder er: Talent- og karriereudvikling, Udvikling af spillesteder & Scener samt Musikbranchens infrastruktur og samarbejde.


Musikmetropolen skal først og fremmest rumme handling, samarbejde og resultater. Musikmetropolen tror på:

 

 - At området har forudsætninger, samt et stort uudnyttet potentiale, for at sætte sig markant på det musikalske regional, lands- og verdenskort.

 

- At vi kan skabe noget langt større sammen og på tværs - end hver for sig og alene!

 

- At indsatserne skal være større end den enkelte aktør og samarbejdspartner, men der skal være noget i dét for den enkelte.
 

- At vi først og fremmest skal være noget for de bedste ideer, de stærke samarbejder og de gode projekter og koncepter. Det kan være unikke projekter eller videreudvikling af eksisterende projekter.
 

- Diversitet – vi ønsker ikke at være snævre eller ekskluderende ift. genrer, brancher, m.v.Hvad er der sket i Musikmetropolen indtil nu?

Musikmetropolen startede i maj 2016 hvor første runde af gode ideer, forslag og forbehold blev kastet på bordet. Deltagerne var musikaktører fra kulturaftalens kommuner, samt folk fra forskellige dele af den danske musikbranche. Processen resulterede i at vi, udover at lære hinanden at kende, fik besluttet en række indsatser som med mange menneskers videre indsats er blevet til mere end 15 projekter og aktiviteter, der er gennemført eller i gang med at blive gennemført - inklusive en omfattende og systematisk indsamling af viden om musikaktørernes behov og udfordringer. Den viden brugt som grundlag for at udvikle de mest relevante initiativer og koncepter inden for Musikmetropolens indsatsområder i det videre forløb.

 

Økonomi og organisering

Musikmetropolen har et ’maskinrum’ som holder styr på tropperne og er facilitatorer og overordnede projektledere på indsatserne som i praksis udføres i samarbejde med musikaktørerne selv. Der er en grundfinansiering til indsatserne i Musikmetropolen fra de 13 deltagende kommuner samt supplerende midler fra Kulturministeriet. Derudover skal der fundraises efter behov, og projektpartnerne i kommunerne skal medfinansiere i et rimeligt omfang – f.eks. i form af lokaler, medarbejdertimer mv.

 

Yderligere information: Projektchef Marianne Fruergaard, Tlf. 30 84 12 32. E­‐mail: mariannef@roskilde.dk