Festivaler og events

Festival+

Indsendt af Katharina Thord... den tor, 20/12/2012 - 11:30
Filmfestivalen CPH:DOX og Golden Days Festival udvikles til regionale begivenheder. Festivaler bidrager til at skabe en attraktiv region. De giver oplevelser til regionens borgere og bidrager til et kulturliv af høj kvalitet.

Volumen og kvalitet er en afgørende faktor for festivalers synlighed og succes. Derfor er målene for Festival+ at udvikle en samarbejdsrelation mellem kommuner, institutioner og aktører, som gør det muligt at udvide eksisterende festivalaktiviteter til hele kulturregionen.

Festivalers styrke er deres midlertidighed og høje grad af fleksibilitet. Festivaler er ikke fysisk forankrede som en kulturinstitution, men har i stedet mulighed for at samarbejde med mange forskellige institutioner og målrette deres aktiviteter til særlige målgrupper. Derfor er de oplagte i et regionalt perspektiv og som regional kulturaktør, da de har muligheden for at udvide sig og tilpasse sig lokale kontekster.

Samtidig er de med til at brande kulturregionen som en attraktiv metropol, og derigennem at tiltrække turister, international arbejdskraft, virksomheder og kapital.

DOX:ON:TOUR

I 2014 påbegyndte KulturMetropolØresund og CPH:DOX arbejdet med at opbygge en fast platform, der skal gøre CPH:DOX til en filmfestival for hele regionen. Koncepter vi kalder DOX:ON:TOUR fortsætter i 2015 med at bringe de bedste dokumentarfilm ud til biografer i hele regionen og i samarbejde med lokale kulturinstitutioner og ungdomsuddannelsesinstitutioner vække filmenes temaer til live på forskellig vis. DOX:ON:TOUR har allerede efter 1 år fået vokseværk, og således vil DOX:ON:TOUR i år også indtage Skåne i samarbejde med KMØ og Wonderful Copenhagen.

CPH:DOX er på 12 år vokset til at være en af Europas største dokumentarfilmfestivaler og har formået at opbygge en solid publikumsskare og stor synlighed – blandt andet ved at præsentere dokumentargenren i sammenhæng med debatter, instruktørbesøg, koncerter og andre typer af events. DOX:ON:TOUR vil sammen med partnerkommunerne udvikle unikke lokale arrangementer, der har en fælles platform og skaber festivalstemning på tværs af kommunegrænser.   

”Vi har oplevet at der var stor efterspørgsel efter arrangementer uden for København. I de sidste fem år har vi haft flere initiativer forskellige steder i landet i samarbejde med store kulturaktører som fx Roskilde Festival og Louisiana. Denne type samarbejder er vi meget interesserede i at udvikle, så DOX:ON:TOUR-projektet hænger rigtig godt sammen med vores langsigtede strategi om at udvide festivalen udenfor hovedstaden, finde lokale samarbejdspartnere og udvikle nye måder at arbejde med satellit-events på.” Kilde: Tine Fischer, festivaldirektør, CPH:DOX   

Golden Days Festival

KulturMetropolØresund samarbejder desuden for tredje år i træk fortsat med Golden Days om at udvikle festivalen på regionalt plan. De seneste par år er der taget hul på opgaven med at udvikle Golden Days festival til en større regional begivenhed, og ambitionen er nu at fortsætte udviklingsarbejdet og at skabe en vedvarende regional forankring, således at festivalens potentiale kan udnyttes til fulde og give gennemslagskraft i kulturregionen.

”Golden Days festival er den begavede festival, der mixer det kloge med det sjove. Derfor har festivalen fat i både de nysgerrige unge og de kulturinteresserede ældre. Debatter, koncerter og cross-over arrangementer, der blander kulturelle genrer med oplysning og aktualitet er festivalens DNA.” Kilde: Josefine Albris, Festivalkoordinator, Golden Days Festival.

Fællesskab på tværs

CPH:DOX og Golden Days festival er valgt, da begge festivaler gør det muligt at skabe et bredt regionalt samarbejde mellem kommuner og institutioner ved, i kraft af deres synlighed og faglige kvalitet, at binde lokale aktiviteter sammen på tværs af regionen. Derved sikres et fælles kvalitetsniveau, en fælles markedsføring som giver øget synlighed, og en stærkere fællesskabsfølelse på tværs af kommunegrænserne, da borgerne får mulighed for at fortsætte festivaloplevelsen næste dag i en ny kommune.