Børn og kultur

Kreative Børn

Indsendt af anonghostmagyourpay den fre, 01/08/2014 - 15:55
Alle børn skal møde forskellige kunstarter, så de kan få pirret deres fantasi og lyst til at udfolde sig. Samarbejdet mellem kulturaktører, skoler og dagtilbud i projektet Kreative Børn skal styrke børnenes kreative, innovative og sociale kompetencer.

Børns møde med kultur er en afgørende faktor i deres vej til at forme identitet og selvforståelse. Kulturelle oplevelser inspirerer og pirrer forestillingsevne, fantasi og lyst til at skabe og udfolde sig. Derfor er børns første møde med kultur en væsentlig faktor i en region, der ønsker at fremme børns kreative, innovative og sociale kompetencer gennem kunst, kultur og bevægelse. For at sikre, at alle børn møder forskellige kunstarter i deres opvækst, er skolen en naturlig kanal og en oplagt platform for fagudveksling. Samarbejdet mellem kulturaktører og skoler i projektet Kreative Børn har derfor både til formål at styrke børnenes kreative, innovative og sociale kompetencer, at styrke børnekulturen lokalt såvel som regionalt og at skabe et fælles videns- og kompetenceløft for de lærere, kunstnere, kulturaktører, kommunale konsulenter og forvaltere, der arbejder med børnekulturen. Derudover er det et ønske, at den samlede projektindsats munder ud i en børnekulturel handleplan for kulturregionen.

Målsætninger for en børnekulturel handleplan

På et møde i januar 2013 definerede de 12 deltagerkommuner en række fælles målsætninger for en børnekulturel handleplan:  

  • Øget samarbejde og erfaringsudveksling i regionen.
  • Kvalificering af arbejdet med tilbud inden for børnekultur. Videndeling og samarbejde er en forudsætning herfor.
  • Regionen skal være førende inden for børn og kultur – det børnekulturelle fokus skal styrkes lokalt, regionalt og nationalt.
  • Dynamisk oversigt over kompetencer, initiativer og ressourcer på det børnekulturelle område.

Det gør vi ved at fokusere vores indsats på følgende 3 initiativer:

1) En regional børnekulturplatform
I Kreative Børn samarbejder 12 kommuner om at styrke og skabe de bedste rammer for børnekulturen lokalt og regionalt. Alle kommuner står for gode initiativer, erfaringer og idéer, men hver enkelt kommune har forskellige forudsætninger og muligheder for kreativ udfoldelse. Kreative Børn ønsker at udnytte de lokale ressourcer i et regionalt perspektiv, hvor erfarings- og vidensudveksling samt konkret projektudvikling og samarbejde er de bærende elementer.
Læs mere om den regionale børnekulturplatform her.

2) Udvikling af Kreative workshops - et samarbejde med Dansehallerne og BUSTERs Medieakademi
Udviklingen og gennemførelse af workshops handler om skabelsen af det tredje læringsrum. Der er tale om et laboratorium, hvor forskellige læringsformer mødes, men også hvor fagligheder og institutioner samarbejder og organiserer sig på nye måder.
Kreative Børn samarbejder i projektperioden 2012-2015 med Dansehallerne og BUSTERs Medieakademi. Begge institutioner har en stærk æstetisk profil og faglighed. Begge institutioner har et ønske om at møde skolen, didaktikken, lærerne og eleverne. Siden efteråret 2012 har mere end 10.000 børn mødt Dansehallerne og BUSTERs Medieakademi i de 12 deltagende kommuner.
Læs mere om udvikling og afvikling af workshops her. 
Se filmene fra Motion Comic forløbet her. (Link til Youtube)

3) Børnekultur i debatten og teorien
Kreative Børn sigter mod en professionalisering af det børnekulturelle område. De 12 deltager-kommuner har derfor både fokus på egen praksis og de potentialer, der ligger i arbejdet med børns muligheder for møde med kunsten.
En række andre aktører på området såsom praktikere, udviklere og forskere, er også optaget af børns møde med kunsten og den æstetiske proces i mødet med blandt andet didaktikken, dannelsen og fremtidens krav og udfordringer.
Læs mere her.