Kultur og fritid i det offentlige rum

Det Aktive Byrum

Indsendt af Mille Klein den tor, 03/01/2013 - 09:57
Formålet med projektet Det aktive byrum er at afprøve nye koncepter for programmering af byrum og samtidig undersøge, hvilke eksisterende offentlige steder som er populære pga. særlige kvaliteter.

Projektet undersøger nye veje til samspil mellem kommuner, kulturinstitutioner og selvorganiserede borgere for at generere nye ideer til fremtidens kulturelle byplanlægning. Da de faciliteter, der etableres i byerne, såsom skaterramper, parkouranlæg etc., primært benyttes af drenge og mænd, har projektet et særligt fokus på unge piger i alderen 13-17 år.  Ordet ”aktiv” refererer både til de aktiviteter, som projektet gerne vil skabe i byens rum og til borgernes aktive deltagelse i udformningen af deres by. 

Det aktive byrum er baseret på en eksperimenterende, dialogisk og kreativ tilgang til byudvikling, der baner vejen for at kommunerne fremadrettet og i fællesskab kan skabe levende og vedkommende byrum for alle.  Projektet indeholder 2 spor: Mobile faciliteter og Kunstneriske indgreb, der beskrives her nedenfor.

Mobile faciliteter

Formålet med dette spor er at udvikle en ny, mobil facilitet til sociale og kulturelle aktiviteter, der er attraktiv for målgruppen unge piger i alderen 13-17 år.  Dette gøres ved at skabe dialog med gruppen gennem workshops, interviews og aktiviteter i løbet af foråret 2013. De 7 deltagerkommuner arbejder parallelt med denne dialog og inddrager kunstnere, kulturinstitutioner, skoler, ungdomsskoler i processen. Dialogforløbene afsluttes med en fælles begivenhed i juni, hvor pigerne fremlægger deres ideer til nye, flytbare udendørsfaciliteter for hinanden. Klik på  Rapport Aktive Byrum.pdf for at læse alle pigernes ideer til byrum og faciliteter.

Processen og ideerne evalueres og opsamles af By X, Københavns Kommunes kompetencecenter for bæredygtig byudvikling for børn og unge. I efteråret 2013 omformes de mange ideer fra pigerne til en kreativ proces, der munder ud i en prototype på en mobil facilitet, der tilgodeser nogle af de behov og ønsker, pigerne har.

Læs om faciliteten "Hjertevenner" som vil blive testet i 2014

Kunstneriske indgreb

Parallelt med dialogprocessen arbejder kommunerne med et projekt, der gennem kunstneriske indgreb afprøver og udfordrer de eksisterende muligheder og funktionaliteten i byens rum. Kunstnere med speciale i kunst i det offentlige rum inddrages med henblik på at udvide vores forestilling om byens steder og herigennem give ny viden om programmering af byrum. Her skeles til målgruppen fra det første spor – de unge piger på 13-17 år – men dette spor henvender sig også mere bredt til alle borgere i byerne. Begivenhederne kan enten foregå som led i en festival eller en rotation imellem de 7 kommuner.  

Konceptet for de kunstneriske indgreb ´Placemaking´ er udviklet af KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, mens det er Raaderum - mobilt kontor for samtidskunst, der har projektlederrollen.