Festivaler og events

Idrætsevents

Indsendt af admin den tor, 27/11/2014 - 12:09
Der skal flere store idrætsbegivenheder til regionen og der skal laves mange sideaktiviteter, der kan forankre dem bredt hos borgere og foreninger

Store idrætsbegivenheder har det hele: Præstationer, oplevelser, opmærksomhed, omsætning og identifikation. Derfor er der benhård global konkurrence om at afholde store idrætsbegivenheder, og det kræver økonomiske ressourcer, faciliteter og viden både at tiltrække og løfte dem – ressourcer som de færreste kommuner har. I dette stærkt professionaliserede marked for idrætsbegivenheder, er det nødvendigt at samarbejde regionalt, hvis man ønsker at realisere potentialet. I 2014 samarbejder fem kommuner under KulturMetropolØresund om afholdelsen af to gange VM og et EM.

Mere liv og aktivitet

Projektet idrætsevents indgår i indsatsområdet ”Festivaler og events”, der har som overordnet mål: at øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt, samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. Målet for samarbejdsprojektet Idrætsevents er specifikt at bidrage til et bedre grundlag for at tiltrække større idrætsevents, og i forlængelse heraf skabe mere liv og aktivitet i kulturregionen.

Projektet vil afprøve forskellige modeller for at koordinere og aktivere begivenheder på tværs af kommunegrænserne. Særlig fokus vil der være på de aktiviteter, der i forbindelse med store idrætsevents, kan forankre og aktivere eventen hos borgere og besøgende, så udøvere, foreninger og borgere bliver involveret og inddraget i begivenheden enten som tilskuere, frivillige eller aktører.

Store idrætsevents i 2014

En forudsætning for at tiltrække store idrætsbegivenheder er ressourcer og faciliteter. For at sikre begge dele vil projektet søge at skabe grundlag for en regional vurdering af regionens potentiale for - og udbytte af - at afholde idrætsbegivenheder, når flere aktører går sammen. Det indebærer et samlet overblik over regionens faciliteter, samt udviklingen af egnede modeller for dokumentation af det foreningsmæssige udbytte af store idrætsevents – herunder også begivenhedens langtidseffekter.I 2014 arbejder projektet med tre store idrætsbegivenheder, som har det til fælles, at der er tale om ”reach out-indsatser”, som i allerhøjeste grad involverer borgerne . Begivenhederne er ikke blot noget borgerne kan opleve som tilskuere, men også noget de kan deltage i. 
  • VM i Halvmarathon 2014

VM halvmaraton afvikles den 29. marts 2014 i København. Foruden afvikling af VM, afvikles et stort motions-løb med deltagelse af 25.000 nationale og internationale løbere Her arbejdes der blandt andet med medlemsrekruttering til regionens løbeklubber op til VM. Dette sker fx via fortræning og gennem et skolestafetløb. Desuden arbejder projektet på at skabe øget synlighed for en række motionsløb.  
  • VM i Badminton 2014

VM i badminton afvikles i Ballerup Super Arena i perioden 25. - 31. august 2014.  Dansk Badminton Forbund arbejder i den forbindelse med at skabe lokal nærhed mellem skoler og foreninger, så der sikres en langsigtet effekt på foreningssiden. Endelig er der fokus på en styrkelse af klubbernes interne struktur. Der arbejdes desuden på at knytte begivenheden til en eksportindsats for dansk erhvervsliv med fokus på Asien, fx ved at skabe forbindelse til initiativet ”Denmark Day” i Shanghai.    
  • EM i Håndbold 2014

Mesterskabet afvikles fra d. 12. til 26. januar 2014. I København spilles der indledende gruppekampe i Brøndby Hallen, mens mellemrunder og slutspil afvikles i Aarhus og Herning. Dansk Håndbold Forbund arbejder tæt sammen med de forskellige værtsbyer i forhold til aktivering og promovering af begivenheden. 

I 2015 kommer VM i håndbold for kvinder til Danmark og VM i bueskydning til København. Det er oplagt at omsætte de indhøstede erfaringer i 2014 til aktiviteter i kommunerne i forbindelse med disse events.

Arbejdet i projektet foregår i samarbejde med relevante idrætsorganisationer, foreninger og aktører i kulturregionen.