Unge og kultur

Projektspace

Indsendt af Mille Klein den tor, 03/01/2013 - 10:45
Projektspace tilbyder projektrådgivning til unge i kulturregionen, der gennem værktøjer og direkte dialog med de unge, øger incitament og muligheder for unge til at kaste sig ud i gennemførelse af kulturprojekter.

Unge kulturentreprenører

Projektspace er en del af indsatsområdet ”Unge og Kultur”, der har som mål, at:

  • øge kulturregionens unges muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter
  • styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør 
  • styrke de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil.   

Formålet med Projektspace er:

at styrke unges muligheder for at gennemføre egne kunst- og kulturprojekter og fremme identiteten som kulturentreprenør i en samlet kulturregion. Samtidig er formålet at kommunerne udvikler evnen til på ubureaukratisk vis at samarbejde med unge og understøtte reelt ungedrevne projekter. 

Delprojekter

Projektspace består af 5 delprojekter, som tilsammen har som mål at udvikle og kvalificere unges egne projekter og deres kreative, sociale og innovative kompetencer. Delprojekter skal tilsammen tilbyde de unge en relevant og attraktiv ramme for de unges kreative og kulturelle udfoldelsesmuligheder, hvor de kan danne sig konkrete erfaringer og kompetencer, som de kan tage med sig videre. 

  • Udvikling af fælles digital platform med værktøjer, videndeling og netværk
  • Etablering af projektværksteder lokalt, samt et mobilt element
  • Fælles Regional Event 
  • Projektlederuddannelse for unge
  • Fagligt netværk

Projektpionererne

Projektpionererne er en 1-årig projektmageruddannelse for unge kulturentreprenører mellem 16 og 25 år fra 11 kommuner i region hovedstaden. Formålet er at give unge redskaber til at udvikle og lede kulturprojekter, der skaber lokal og social værdi. At fremme projektkultur – og miljøer for selvorganiseret ungdomskultur – vil gøre det nemmere for unge at realisere projekter i kommunalt regi og at gå hurtigere fra ide til udførelse af kulturprojekter i region hovedstaden.

Projektpionererne er baseret på aktionslæring, der fokuserer på samspillet mellem formel læring, reel udførelse af projekter og refleksion over de erfaringer, deltagerne gør sig gennem praktisk arbejde med projekter. Over tre moduler bliver de unge klædt på til at lave projekter, der skaber løsninger på unges behov lokalt. At søge væk fra et fokus på hvad der er populært, og styrke fokus på at identificere, hvad der er behov for at skabe i de specifikke kommuner. De unge arbejder med konkrete projekter i eller på tværs af kommuner og får sparring og støtte lokalt til at fuldføre deres projekter.

Læs mere om uddannelsen her. Bemærk, at ansøgningsfristen for optagelse på uddannelsen er 1. august.

Læs magasinet "Skab dig - om selvorganiseret ungdomskulturs potentiale" som handler om Projektspace:  SKABDIG.pdf