Institutioner på tværs

Hemmelige Stier

Indsendt af Mille Klein den tor, 03/01/2013 - 14:37
Samarbejde mellem kunstinstitutioner udvikler mobilteknologi, der bringer formidlingen af kulturlandskabet ud i selve landskabet, så det bliver muligt at aflæse fortidens mindesmærker på stedet.

Hemmelige stier og Fyrtårne i Nordsjælland 

Nordsjælland byder på en overvældende rigdom af kulturarv overalt, hvor man befinder sig. Området er gammel kongeland og bærer præg af dette overalt i anlæg af skove, slotte, landsbyer og havne. Landskabet er et kulturlandskab. Museerne ved kyststrækningen fra Hundested over Gilleleje til Helsingør vidner om stor driftighed i den tidligere industri med blandt andet stålvalseværket i Frederiksværk, fiskeriet i Gilleleje og sundtold og købmandskab i Helsingør.

Dette har hidtil kunne opleves på de kulturhistoriske museer, der er rundet af frivillige entusiaster og hvis man var heldig; guidede turer i landskabet.

Ny museumslov, nye teknologier, nye muligheder

Museerne har i henhold til museumsloven traditionelt arbejdet forholdsvis inde for egne huse og ikke samarbejdet meget omkring formidling og markedsføring. Man har sjældent beskæftiget sig med formidling af kulturlandskabet, ude i landskabet.

Med den ny museumslov har dette ændret sig, sammen med en øget generel forståelse af nødvendigheden for samarbejde på tværs af fag- og kommunegrænser. Samtidig har den teknologiske udvikling af nye metoder og platforme gjort, at museernes formidling af den stedbundne kulturarv kan foregå ude i kulturlandskabet. Det kan ske ved blandt andet at benytte mobilteknologi.

For at støtte op om de ruter de lokalhistoriske museer i en række af de nordsjællandske kommuner ruter udarbejder, der hver især belyser den stedbundne kulturarv på såvel institutionerne som i landskabet, udvikles der i projektet er en applikation til Smartphones og Iphones, der fortæller disse historier UDE i kulturlandskabet.

Der oprettes herudover en fælles hjemmeside for de fem museer med titlen Vores Nordsjælland, der både giver mulighed for at poste museumsfaglige tekster, men også giver mulighed for, at alle brugere kan logge sig på og bidrage med tekster og billeder. En mulighed der vil betyde meget for de frivilliges tilknytning og ejerskab til museerne

Tanken er, at APP'en og hjemmesiden skal udvikles sammen og supplere hinanden. APP'en skal være den kortfattede teaser, man kan hente og opleve ude i landskabet og hjemmesiden skal kunne levere de museale, gerne forskningsbaserede baggrundstekster, man senere kan fordybe sig i.

Formidling til yngre brugergrupper

Det er målet, at museerne i arbejdet med at researche og levere materiale til hjemmeside og APP drager fordel af hinandens viden og kompetencer. Dette i bestræbelserne på at skabe en formidling af kulturarven, der når ud til nye yngre brugere. Brugere, der ellers aldrig ville komme på et lokalhistorisk museum. APP og hjemmeside er med til at styrke den regionale sammenhængskraft og med til at styrke kendskabet til den nordsjællandske kulturarv.

I Hemmelige stier deltager følgende institutioner:

  • Museum Nordsjælland
  • Helsingør Kommunes Museer
  • Industrimuseet Frederiks Værk
  • Rudersdal Museer - Mothsgården

Projektledelse

Louise Engberg, Museum Nordsjælland

Mail: loe@museumns.dk

tlf: 6181 5814

Tovholder

Helle Nany Brendstrup, Gribskov Kommune
Mail: hnbre@gribskov.dk

Projektpartnere

Helsingør Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune

Artikler

Hemmelige stier på mobilen

Presseomtale

Museums-app med hemmelige stier