Om KMØ

26 kommuner og Region Hovedstaden har indgået en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet gældende for 2012-2015. Målet er at skabe en unik platform til at løfte kulturen i hovedstadsområdet.

Hvem

KulturMetropolØresund er en kulturaftale indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Kommunerne og Regionen gennemfører en række projekter i en 4-årig periode, hvor basisfinansieringen til gennemførelsen af projekterne er tilvejebragt via 9,35 mio kr. fra Kommunerne, 5 mio kr. fra Region Hovedstaden og 11,4 mio kr. fra Kulturministeriet.

Aftalekonstruktionen er fleksibel, så kommunerne er involveret i de projekter, der giver lokal mening samtidig med at vi sikrer en regional effekt. Nogle kommuner er således med i to projekter, andre i fem. Se en oversigt over hvem der deltager i hvilke projekter ved at klikke på linket: Deltagerliste projektniveau.pdf.

Hvad

Målet med KulturMetropolØresund er at skabe en platform til at løfte kulturen i kulturregionen. KulturMetropolØresund vil styrke det regionale samarbejdsfællesskab ved at styrke de overordnede koblinger mellem regionens kulturelle aktører, samt det praktiske samarbejde mellem forvaltninger institutioner og foreninger.

KulturMetropolØresund arbejder målrettet med en række specifikke tematikker, der går på tværs af kommunegrænser, som eksempelvis børns kreative kompetencer, unges kulturelle entreprenørskab eller tiltrækkelse og afholdelse af store idrætsevents. På den måde muliggør KulturMetropolØresund gennemførelsen af projekter, der ellers ikke vil være muligt for den enkelte kommune. Se fanebladet Indsatsområder for en nærmere beskrivelse af målsætningerne for de enkelte tematiske arbejdsområder.

Hvordan

KulturMetropolØresund er et politisk besluttet og forankret samarbejde. Organisationen sikrer sammenhæng og udførelsen af den overordnede vision igennem en politisk styregruppe og en administrativ følgegruppe.

Koordinering mellem projekterne og afrapportering i forhold til aftalens parter foregår via et Kulturaftalesekretariat.

 

 

Politisk formand

Tom Nielsen
Formand for kultur- og fritidsudvalget i Ballerup Kommune

Administrativ formand

Jens Overgaard
Kulturchef i Ballerup Kommune
Mail: jo4@balk.dk
Tlf.: 25 35 37 47

Mere information

Sekretariatet

Vision og målsætning

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret. Du kan til enhver tid afmelde dig.