Unge og kultur

Mungo Park TeaterBattle og Akademi

Indsendt af Mille Klein den tir, 08/01/2013 - 10:56
Mungo Park TeaterBattle er en konkurrence og et mødested for dansk teaters talentmasse.

Spotlight på talent

TeaterBattle på Mungo Park skal samle, udvikle og synliggøre talentmassen i dansk teater og sætte kulturmetropolen på landkortet som rugekasse for teatertalenter

Mungo Park TeaterBattle er en årlig tilbagevendende konkurrence på teater og talent for unge. Formålet er at samle, udvikle og synliggøre talentmassen i dansk teater – og understreger kulturregionens ønske om at støtte og udvikle vækstlaget indenfor scenekunst. 

Mungo Park TeaterBattles mål er, at give en række unge en unik mulighed for at dygtiggøre sig før de søger ind på Teaterskolen og samtidig øge fokus på udviklingen af vækstlaget indenfor scenekunst i hele kulturregionen. 

Intensive workshops og åben konkurrence

Mungo Park TeaterBattle består af to konkrete aktiviteter: Fire intensive teater-workshops i månederne op til selve Teaterkonkurrencen, som unge fra hele landet kan deltage i og så selve konkurrencen, som vil vare i tre dage og kulminere i en finale, hvor vinderne vælges. Workshopunderviserne er udvalgt i samarbejde med Statens Teaterskole og vil være nogle af Danmarks bedste teater-undervisere. 

De fire workshops kommer til at foregå i Køge og Gladsaxe kommune. Hver værtskommune vil i to dage være centrum i dansk teaters talentudvikling. Borgerne i de to byer vil kunne opleve, at en faglig kapacitet på teaterområdet tiltrækker tilrejsende fra hele landet til netop deres ungdomsskole eller kulturhus.

Hver workshop vil kunne tænkes ind i de øvrige teateraktiviteter, som foregår i kommunen, og være et afsæt for, og markering af de teateraktiviteter, der allerede beriger og kvalificerer de lokale vækstlag. Selve konkurrencen kommer til at foregå på Mungo Park i Allerød. 

En åben konkurrence 

TeaterBattle er en åben konkurrence, hvor der er ikke optagelseskrav for at deltage. Deltagerne vil blive vurderet af en professionel jury, bestående af nogle af Danmarks førende og toneangivende teaterfolk. Alle deltagere vil få konstruktiv feedback fra juryen, som de kan tage med sig videre. Der forventes at deltage omkring 160 unge i de fire workshops i alt, samt 150 unge til selve konkurrencen. Deltagerne kan vælge om de vil deltage i begge dele, eller kun en af delene. Disse unge vil opleve at være en del af et teaterfællesskab og at få et teaternetværk, som de kan bruge fremadrettet i deres teaterarbejde. 

Mungo Park TeaterBattle sætter på den måde talentudvikling indenfor teater på dagsordenen i de enkelte kommuner – og i kulturregionen som hele. 

Hovedstadsregionen på landkortet 

Der vil være et tæt samarbejde mellem de tre kommuner og Mungo Park om udviklingen af konceptet. Derigennem etableres et netværk på tværs af kulturinstitutionerne i de enkelte kommuner, der også i andre sammenhænge vil styrke rammer og muligheder for teater-vækstlaget i kommunerne og i kulturregionen. 

Mungo Parks TeaterBattle er den eneste af slagsen i Danmark og har et naturligt potentiale for at generere stor national synlighed i form af pressedækning og omtale. Både lokalt, såvel som nationalt. 

Mungo Park TeaterBattle vil være med til at sætte Hovedstadsregionen på landkortet i forhold til talentudviklingen indenfor teater. Med tiden kan man forestille sig at TeaterBattle kan føre et konkret teatergrundkursus med sig, på linje med de allerede eksisterende grundkurser for musik og billedkunst, der begge er forberedende undervisningsforløb til henholdsvis Konservatoriet og Kunstakademiet.