Institutioner på tværs

Udvikling af rammer for idræt og bevægelse

Indsendt af Mille Klein den tir, 08/01/2013 - 11:03
Projektet vil kortlægge regionens idrætsfaciliteter med henblik på en fremadrettet koordinering af anvendelsen på tværs af kommunegrænserne – samt skabe grundlag for en regional strategi for anvendelse, etablering og udvikling af specielle idrætsanlæg

”Koordinering af rammer for idræt og bevægelse” består af følgende fire sammenhængende delelementer:

  • Kortlægning af udvalgte faciliteter i regionen.
  • Koordinering af anvendelse af eksisterende specialiserede anlæg i regionen.
  • Udvikling af fælles strategi for anvendelse, etablering og udvikling af specielle idrætsanlæg (f.eks. skøjtehaller, atletikanlæg o.l.) herunder og i tilknytning hertil talentarbejde, uddannelsessamarbejde o.l.
  • Strategi for en satsning på events herunder specielt fokus på kortlægning af elementer som infrastruktur, overnatningsmuligheder o.l. 

Arbejdet struktureres i tre faser:

Kortlægning

Regionens specialiserede idrætsfaciliteter og brugsmønsteret, der knytter sig til disse analyseres. Der tages fx delvis udgangspunkt i Lokale- og Anlægsfondens facilitetsanalyse samt diverse relevante publikationer i relation hertil. Disse analyser suppleres med kortlægningsarbejde, der konkret knytter sig til regionen geografiske udstrækning. I tilknytning hertil aftales der standarder for belægningsprocenter i forhold til brug af specifikke idrætsfacilitetstyper. Desuden undersøges brugernes mobilitet og i forlængelse heraf vurderes strategisk bedst egnede placeringer af specifikke idrætsfaciliteter i et regionalt perspektiv.

Samarbejde om eksisterende idrætsfaciliteter

De deltagende kommuner samarbejder omkring den konkrete anvendelse af regionens specialiserede idrætsfaciliteter med afsæt i fire elementer:

a) den indledende kortlægning af idrætsfaciliteter og brugsmønstre, b) de enkelte kommuners politiske ønsker og prioriterede værdier knyttet til idræt og bevægelse, og c) værdiøkonomiske rationaler og brandingpotentialer i relation til idrætsaktiviteter og -begivenheder, d) talentudviklingspotentialer og samarbejdsmuligheder ift. uddannelse.

Strategier for specialiserede idrætsanlæg og yderligere kortlægning

Med udgangspunkt i erfaringerne erhvervet i samarbejdet omkring de eksisterende faciliteter udbygges kommunernes samarbejde med formaliserede strategier for hhv. etablering og kortlægning af specialiserede faciliteter og elementer, der understøtter eventafvikling:

  • Specialanlægsområdet, fx skøjtehaller, atletikanlæg, skydebaner, svømmehaller o.l. med særligt fokus på talent- og eliteudøvere. 
  • Talentudviklingspotentialer
  • Infrastruktur, indkvarteringsmuligheder og lignende kortlægges

Hvad er formålet med projektet?  

Formålet med projektet ”Udvikling af rammer for idræt og bevægelse” er at udvikle et fællesregionalt samarbejde omkring udvikling og brug af regionens idrætsanlæg. 

Bedre udnyttelse af regionens samlede ressourcer og faciliteter, så kvalitet og bredde i tilbuddene kan fastholdes og udvikles fremadrettet. 

Desuden vil projektets kortlægning kunne suppleres med en yderligere kortlægning af infrastruktur, overnatningsmuligheder o.l., så der skabes et fundament for afvikling af større begivenheder og events med hele regionen som opland.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen?

Projektet danner grundlag for en optimeret udnyttelse af regionens faciliteter, ved at etablere samarbejde omkring udvikling og brug på tværs af kommunegrænserne. Projektet vil bidrage til at styrke fleksibilitet for brugerne – og dermed skabe større sammenhængskraft i regionen.  

Kontaktpersoner

Ketil Folmer Christensen
BQ4Q@kff.kk.dk
29281736

Projektpartnere

Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Gentofte Kommune, Greve Kommune, Herlev Kommune, Køge Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune og Københavns Kommune

 

Artikler

Stor undersøgelse af idrætsfaciliteter på vej