underskrivelse 121219På billedet ses Kulturmetropolens politiske styregruppe.

Om Kulturmetropolen

Kulturmetropolen er én af landets største kulturaftaler mellem ni kommuner og kulturministeren. Sammen arbejder vi for at skabe flere og bedre kulturtilbud til borgerne i hele Kulturmetropolen, og dermed på tværs af kommunegrænserne. Kulturaftalen samler kommunernes kulturinstitutioner, kompetencer og er erfaringer i tre konkrete indsatser: musik, ungekultur og i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. 

I musikindsatsen arbejder Kulturmetropolen for at styrke talentlaget og skabe nye oplevelser på kulturregionens mange spillesteder. Ungeindsatsen fokuserer på at give Kulturmetropolens unge mulighed for at udvikle nye attraktive kulturtilbud sammen med områdets biblioteker, museer og kulturinstitutioner. Det tredje og nyeste indsatsområde i Kulturmetropolen – kaldet Et bedre liv med kultur – arbejder for at øge borgernes livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt gennem kulturelle tilbud og aktiviteter. Det opererer således i krydsfeltet mellem kultur og sundhed.

Med udgangspunkt i den hidtidige indsats i Kulturmetropolen arbejder vi videre med at sætte borgeren i centrum for de fælles indsatser, og for at borgerne skal mærke effekten af at være med i et markant, tværkommunalt kultursamarbejde. Nøgleord i Kulturmetropolens vision er livskvalitet og udvikling. De tilbud, vi udvikler på tværs af kommunerne, skal være med til at øge borgernes livskvalitet, ud fra en overbevisning om at deltagelse i og oplevelse af kunst og kultur er med til at danne grundlaget for meningsfulde liv, uanset baggrund, alder eller social status. I kraft af det fokus Kulturmetropolen har i sine indsatsområder, kan vi både styrke fællesskaberne for de allerede aktive kulturbrugere- og skabere via musikindsatsen, men også række ud til nye målgrupper ved at fokusere på andre kulturelle genrer som f.eks. billedkunst, lyrik i ungeindsatsen og samarbejde med andre sektorer og civilsamfundsorganisationer i kultur og sundhedsindsatsen.

Kulturmetropolen vil styrke, videreudvikle og forny det tværkommunale samarbejde mellem de ni kommuner, der gør at vi kan løfte mere sammen, end vi kan hver for sig. Kulturaftalen for 2021-2024 bygger oven på kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturmetropolen 2016-2019 og tillægsaftalen i 2020.

Med Kulturmetropolens vision arbejdes der således med at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer. På tværs af kommunerne skabes dermed en sammenhængende kultur-metropol, hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber.

Kulturmetropolen består af følgende kommuner:
Albertslund, Furesø, Halsnæs, Herlev, Helsingør, Ishøj, Køge, Roskilde og Rødovre.

FORMANDSKAB
Formandskabet ligger i Ishøj Kommune, der også huser sekretariatet.
Politisk formand: Pia Beckmann Skourup, kulturudvalgsformand i Ishøj Kommune.
Politiske næstformænd: Tine Hessner, formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt i Furesø Kommune
 & Michael Mathiesen, formand for Kultur- & Turismeudvalget i Helsingør Kommune.
Administrativ formand: Marie Bukh Dreier, Kulturchef i Ishøj Kommune.