2021

KMK - møde den 26. oktober via Zoom

Dagsorden

Referat

Bilag 1 - Udkast til dagsorden til det politiske styregruppemøde d. 15. december 2021

Bilag 2 - Mødeplan 2022

 

KMK - møde den 17. august 2021 i Ishøj

Dagsorden

Referat

Bilag 1RÅ Festival

Bilag 2 - Status for musikindsatsen

Bilag 3 - Udkast til dagsorden til styregruppemøde 270821

 

KMK - møde den 4. februar 2021 via Whereby

Dagsorden

Referat

Bilag 1 - Køreplaner 2021

Bilag 2 - Dagsorden til Kulturmetropolens politiske styregruppemøde 260321 (udkast)

Bilag 3 - Mail fra Tine Hessner, Furesø


2020

KMK - møde den 5. november 2020 på Skype

Dagsorden

Referat

Bilag 1 - Status på kommunernes tilsagn for 2021-2024

Bilag 2 - Udkast til Kulturaftale for Kulturmetropolen 2021-2024

Bilag 3 - Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen 2021-2024 (udkast)

Bilag 4 - Mail fra Chrisitina, Helsingør

Bilag 5 - Referat KMK 210619

Bilag 6 - Referat politiks styregruppemøde 300819

Bilag 7 - Økonomioverslag for deltagelse i ekstraforløb i Et bedre liv med kultur

Bilag 8 - Dagsorden politisk styregruppemøde 201120 (udkast)
 

KMK - møde den 28. august 2020 i Halsnæs

Dagsorden

Referat

Bilag 1 - Mødeplan 2021 (udkast)

Bilag 2 - Konceptpapir for kulturaftaler

Bilag 3 - Indsatsområdebeskrivelser (foreløbigt aftaleudkast)

Bilag 4 - Et bedre liv med kultur - kort introdukton
 

KMK - møde den 28. april 2020 via Skype

Dagsorden

Referat

Bilag 1 - Scenarier for ungeområdet i Kulturmetropolen 21-24

Bilag 2a - Et bedre liv med kultur

Bilag 2b - Musikindsats i Kulturmetropolen 21-24

Bilag 2c - Kulturmetropolens ungeindsats 21-24

Bilag 4 - Vejledning til Kulturmetropolens kommuner
 

KMK - møde den 6. februar 2020 i Rødovre

Dagsorden

Referat

Bilag 1 - Mulige tiltag i processen mod 21-24

Bilag 2 - Proces- og mødeplan for 2020

 

2019

 

KMK - møde den 14. november 2019 i Furesø

Dagsorden

Referat

Bilag 1 - Deltagende kommuner

Bilag 2 - Forslag til budget Kulturmetropolen 2020

Bilag 3 - Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen 2016-2019

Bilag 4 - Mail fra Egedal Kommune

Bilag 5 - Udkast til mødeplan 2020

Eftersendt med referatet:

Nyhedsbrev - Musikmetropolen

Nyhedsbrev - Festival og eventpuljen 2019

Opdateret mødeplan for 2020

Opdateret Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen 2020

Præsentation - Et bedre liv med kultur 2020

Præsentation - Musikmetropolen 2020

Præsentation - USKIK 2020

 

KMK - møde den 17. september 2019 i Herlev

Dagsorden

Referat

Bilag 1 - Brev fra Kulturministeren 050919

Bilag 2 - Mødesagsudkast forlængelse

Bilag 2a - Indsatsområde Et bedre liv med kultur

Bilag 2b - Kulturmetropolens musikindsats

Bilag 2c - Kulturmetropolens ungeindsats

Bilag 2d - Brev fra Kulturministeren 050919 (se bilag 1)

Bilag 2e - Ny model for det kommunale tilskud

Eftersendt med referatet:

Oversigt over forventet lokal behandling på 1 - årig forlængelse

 

KMK-møde den 21. juni 2019 i Ishøj

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (USKIK årsregnskab 2018)

Bilag 2 (Festival og Event årsregnskab 2018)

Bilag 3 (Musikmetropolen årsregnskab 2018)

Bilag 4 (Interessetilkendegivelser pr. 14.06.2019)

Bilag 5 (Kulturmetropolens Ungeindsats)

Bilag 6 (Kulturmetropolens Musikindsats)

Bilag 7 ( Kulturmetropolens Et bedre liv med kultur)

Bilag 8 (Modeller for finansiering)

Bilag 9 (Udkast til dagsorden til politisk styregruppemøde 300819)

 

KMK - møde den 1. marts 2019

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Interessetilkendegivelser - nuværende kommuner)

Bilag 2 (Interessetilkendegivelser - nye kommuner)

Bilag 3 (Organisering af indsatsområder)

Bilag 4 (Modeller for finansiering)

 

2018
KMK-møde d. 10. september 2018 i Halsnæs

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Inputs fra kommunerne)

Bilag 2 (Udkast til skabelon)

Bilag 3 (Mulige dagsordenpunkter til styregruppemøde 261018)

Bilag 4 (Præsentation af indsatsområde 1 i ny aftale)

Bilag 5 (Præsentation af Popkorn)

Bilag 6 (Præsentation af program for Ungekulturens Topmøde)


KMK-møde d. 3. maj 2018 i Roskilde

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Proces mod ny aftale - tidsplan)

Bilag 2 (Beskrivelse af eliteuddannelse i sangskrivning og produktion)

Bilag 3 (USKIK - Årsplan budget og regnskab)

Bilag 4 (Festival og events - Årsplan budget og regnskab)

Bilag 5 (Musikmetropolen - Årsplan budget og regnskab)

Bilag 6 (Præsentation af Kulturmetropolens vision til KMK)

Bilag 7 (Kulturministeren kickstarter ny talentindsats)


KMK-møde d. 18. januar 2018 i Ballerup

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Mødeplan 2018)

Bilag 2 (Musikmetropolen status januar 2018)

Bilag 3 (USKIK UPDATE november 2017)

 

2017
KMK-møde d. 7 december 2017 i Bagsværd

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Mødeplan for 2018)

Bilag 2 (Rasmus Storm_Kulturmetropolen_2017)

Bilag 3 (Præsentation Musikmetropolen. Status & fremtid)

Bilag 4 (Historiens B-Sider 7. december 2017)

Bilag 5 (USKIK UPDATE November 2017)


KMK-møde d. 11 september 2017 i Rødovre

Dagsorden

Referat


KMK-møde d. 4 april 2017 i Herlev

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Referat af møde med Stevns 090317 - udkast)

Bilag 2 (Mailkorrespondance med Stevns Kommune angående referatet.)

Bilag 3 (Forslag til fælles festival for indsatsområderne USKIK og Festival og events 2.0)

Bilag 4 (Status og regnskab 2016 fra Festival og events 2.0)

Bilag 5 (Status og regnskab 2016 fra Musikmetropolen)

Bilag 6 (Status og regnskab 2016 fra USKIK)

Bilag 7 (Udkast til dagsorden til det politiske styregruppemøde)


KMK-møde d. 19 januar 2017 i Køge

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Årsplan og budget 2017 Festival og events)

Bilag 2 (Årsplan og budget 2017 USKIK)

Bilag 3 (Årsplan og budget 2017 Musikmetropolen)

Bilag 4 (Mødeplan for 2017)
 


2016
KMK-møde d. 4 oktober 2016 i Helsingør

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Henvendelse fra Stevns Kommune)

Bilag 2 (Mail fra den politiske formand til borgmesteren i Stevns Kommune)

Bilag 3 (Oversigt over idrætsbegivenheder 2017-19)

Bilag 4 (Dagsorden til politisk styregruppemøde 181116)


KMK-møde d. 23 juni 2016 i Gribskov

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Forslag til Kulturmetropolens overordnede strategi for ekstern kommunikation)

Bilag 2 (Festival og events)

Bilag 3 (Ungekultur i samskabelse med kulturlivet)

Bilag 4 (Musikmetropolen Projektbeskrivelse)

Bilag 5 (Musikmetropolen Øvrige Bilag 1)

Bilag 6 (Musikmetropolen Øvrige Bilag 2)


KMK-møde d. 29 februar 2016 i Frederikssund

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Udkast til Organisation og kommissorier for Kulturmetropoen 2016-2019)

Bilag 2 (Kulturaftale Kulturmetropolen med bilag)