2016


KMK-møde d. 29 februar 2016 i Frederikssund

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Udkast til Organisation og kommissorier for Kulturmetropoen 2016-2019)

Bilag 2 (Kulturaftale Kulturmetropolen med bilag)


KMK-møde d. 23 juni 2016 i Gribskov

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Forslag til Kulturmetropolens overordnede strategi for ekstern kommunikation)

Bilag 2 (Festival og events)

Bilag 3 (Ungekultur i samskabelse med kulturlivet)

Bilag 4 (Musikmetropolen Projektbeskrivelse)

Bilag 5 (Musikmetropolen Øvrige Bilag 1)

Bilag 6 (Musikmetropolen Øvrige Bilag 2)


KMK-møde d. 4 oktober 2016 i Helsingør

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Henvendelse fra Stevns Kommune)

Bilag 2 (Mail fra den politiske formand til borgmesteren i Stevns Kommune)

Bilag 3 (Oversigt over idrætsbegivenheder 2017-19)

Bilag 4 (Dagsorden til politisk styregruppemøde 181116)2017


KMK-møde d. 19 januar 2017 i Køge

Dagsorden 

Referat

Bilag 1 (Årsplan og budget 2017 Festival og events)

Bilag 2 (Årsplan og budget 2017 USKIK)

Bilag 3 (Årsplan og budget 2017 Musikmetropolen)

Bilag 4 (Mødeplan for 2017)
 

KMK-møde d. 4 april 2017 i Herlev

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Referat af møde med Stevns 090317 - udkast)

Bilag 2 (Mailkorrespondance med Stevns Kommune angående referatet.)

Bilag 3 (Forslag til fælles festival for indsatsområderne USKIK og Festival og events 2.0)

Bilag 4 (Status og regnskab 2016 fra Festival og events 2.0)

Bilag 5 (Status og regnskab 2016 fra Musikmetropolen)

Bilag 6 (Status og regnskab 2016 fra USKIK)

Bilag 7 (Udkast til dagsorden til det politiske styregruppemøde)


KMK-møde d. 11 september 2017 i Rødovre

Dagsorden 

Referat


KMK-møde d. 7 december 2017 i Bagsværd

Dagsorden

Referat

Bilag 1 (Mødeplan for 2018)

Bilag 2 (Rasmus Storm_Kulturmetropolen_2017)

Bilag 3 (Præsentation Musikmetropolen. Status & fremtid)

Bilag 4 (Historiens B-Sider 7. december 2017)

Bilag 5 (USKIK UPDATE November 2017)