Kreativ vækst

Copenhagen Film Fund

Indsendt af Astrid Myrup den tir, 21/01/2014 - 15:37
Copenhagen Film Fund har til formål at bringe flere internationale film- og tv-produktioner til København og omegn. KulturMetropolØresund har været platform for det kommunale samarbejde bag fonden.

Copenhagen Film Fund har været længe undervejs, men i begyndelsen af 2013 blev filmfonden endelig en realitet og i oktober offentliggjorde fonden de første projekter – tre store internationale tv-produktioner. Copenhagen Film Fund er blevet til i et samarbejde mellem ni kommuner og Region Hovedstaden, samt en række andre investorer, med det formål at bringe flere film- og tv-produktioner til København og omegn. KulturMetropolØresund har dannet grundlag for det kommunale samarbejde om at etablere Copenhagen Film Fund. Filmfonden hører under kulturaftalens satsningsområde Kreativ vækst.

Internationale ambitioner – lokal omsætning

”Formålet med Filmfonden er at medvirke til at skabe en filmmetropol i kulturregionen. Hovedstadsområdet har en filmbranche på internationalt niveau samt en infrastruktur, der understøtter en stærk filmbranche, herunder en stor talentmasse, filmstudier, uddannelsesinstitutioner mv. På den baggrund har regionen gode forudsætninger for at blive en filmmetropol, hvor der produceres film til et internationalt marked.” (Uddrag fra kulturaftalen)  

Ind til 2016 vil fonden uddele mere end 35 millioner til danske og internationale film- og tv-produktioner, der skaber omsætning i en af deltagerkommunerne i forbindelse med produktionen, og som desuden distribueres internationalt. Udover de deltagende kommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Hvidovre, Helsingør, København og Næstved, har private investorer som fx Nordisk Film og Dansk Skuespillerforbund skudt penge i projektet. Copenhagen Film Fund har desuden i fællesskab med FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje modtaget 17 mio. kr. som er øremærket til tv-produktioner. Pengene er uddelt af kulturministeren og er et engangsbeløb bestående af overskydende licensmidler fra 2012.

Et samlet løft

Copenhagen Film Fond er sat i ver­den for at investere i inter­na­tionale og danske film– og tv-produktioner, der pro­duc­eres i medlem­skom­munerne, og dis­tribueres både nation­alt og inter­na­tion­alt. Fondens penge udde­les som erhvervs­in­vesteringer fordi det er opgaven består i at skabe vækst og jobs i film­branchen og dens beslægt­ede erhverv — med den naturlige og ædle side­ef­fekt at syn­lig­gøre Køben­havnsområdet og dansk film­pro­duk­tion for omverdenen.

”Danmark er kendt for at være et ekstremt velfungerende, men også dyrt land at filme i, og det er vores opgave at udligne noget af prisforskellen, så produktionerne vælger at komme hertil og skabe omsætning, benytte danske filmfolk og faciliteter. De deltagende kommuner har svoret en musketer-ed på at gøre det her sammen – vi kan ikke garantere, at der kommer produktioner til hver kommune, men erfaringen fra filmfonden FilmFyn har vist, at det giver et samlet løft af området, og så peger vi selvfølgelig produktionerne i retning af vores medlemskommuner. Vi har også stort fokus på samarbejde over Øresund – fx arbejder vi på, at en større del af 3. sæson af tv-serien Broen optages i Danmark og med danske filmfolk,”  udtaler direktør for Copenhagen Film Fund, Thomas Gammeltoft.

Læs mere om Copenhagen Filmfund på deres hjemmeside cphfilmfund.com

Kontaktperson

Direktør i Copenhagen Film Fund
Thomas Gammeltoft
thomas@cphfilmfund.com
+ 45 40 72 88 42

Website

cphfilmfund.dk

Projektpartnere

Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Hvidovre Kommune, Helsingør Kommune, Københavns Kommune og Næstved Kommune

Artikler

Copenhagen Film Fund sikrer kreativ vækst

Ekstra bevilling til Copenhagen Film Fund

Filmfond til Kulturregionen