Om Aftalen

Levende og aktive byrum og kulturinstitutioner, børn og unges mulighed og lyst til at udfolde sig, flere store kulturbegivenheder og et stærkere regionalt samarbejde. Det er målet med KulturMetropolØresund.

En stærk og sammenhængende kulturmetropol

KulturMetropolØresund er en kulturaftale indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.  Aftalen er det første forpligtende kultursamarbejde på tværs af kommuner og regioner i hovedstadsområdet – og den største i landet. 

Med aftalen ønsker vi at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser, så vi, i løbet af en periode på 10 år, går fra at være et netværk af byer til at være en sammenhængende kulturel metropol, hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber. Det er derfor også intentionen på sigt at række hånden over Øresund og skabe en samlet kulturmetropol i Øresundsregionen. Derfor bærer aftalen navnet ”KulturMetropolØresund”.

Fælles udvikling – fælles styrke

Målet med KulturMetropolØresund er således at skabe en samarbejdsplatform, der løfter kulturen i kulturregionen inden for en række tværgående temaer, og igangsætte initiativer for kulturregionens borgere, det ellers ville være svært for de enkelte kommuner, kulturinstitutioner og kulturaktører at prioritere i samme grad.

De kulturelle institutioner og tilbud skal spille en aktiv rolle i byrummet, børn og unges kreative kompetencer og muligheder skal styrkes, der skal afholdes flere store idrætsbegivenheder og Øresundsregionen skal rage op i det europæiske kulturlandskab.

For at nå de mål, arbejdes der i aftalen med udviklingen af nye tilbud og initiativer til glæde for kulturregionens borgere og besøgende - og på at styrke det regionale samarbejdsfællesskab. Dels ved at styrke den strategiske dialog mellem kulturregionens kulturelle aktører, dels ved at styrke det praktiske samarbejde mellem forvaltninger, kulturinstitutioner og regionale kulturaktører. 

Fælles finansiering 

I aftalen gennemføres en række projekter i en 4-årig periode, hvor basisfinansieringen til gennemførelsen af de vedtagne projekter er tilvejebragt via 9,35 millioner kroner fra kommunerne, 5 millioner fra Region Hovedstaden og 11,4 millioner kroner fra Kulturministeriet.

Aftalen har seks indsatsområder: 

  • Festivaler og events 
  • Institutioner på tværs
  • Unge og kultur
  • Børn og kultur
  • Kultur og fritid i det offentlige rum
  • Kreativ vækst

Der er formuleret en selvstændig målsætning for hvert indsatsområde. Ved aftalens start er der otte primære projekter, der skal realisere målsætningerne. 

Aftalekonstruktionen er fleksibel, så kommuner og region er involveret i de projekter, der giver lokal mening, samtidig med at vi sikrer en regional effekt. Nogle kommuner er således med i to projekter, andre i fem. 

Organisering

KulturMetropolØresund er et politisk besluttet og forankret samarbejde. Sammenhængen mellem de arbejdet inden for de udvalgte indsatsområder og den overordnede vision varetages derfor gennem en politisk styregruppe bestående af kulturudvalgsformændene fra de deltagende kommuner og Region Hovedstaden, samt en administrativ følgegruppe bestående af kultur- og udviklingschefer fra kommuner og Region Hovedstaden. 

Koordinering mellem projekterne og afrapportering i forhold til aftalens parter foregår via et sekretariat.  

Den konkrete projektledelse er forankret hos tovholder-kommuner eller hos kulturelle aktører med særlige kompetencer inden for det pågældende felt.   

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret. Du kan til enhver tid afmelde dig.