Vision og målsætning

KulturMetropolØresunds vision er at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser og på tværs af Øresund.

På en periode på ti år skal KulturMetropolØresund gå fra by-netværk til en sammenhængende kulturel metropol. En kulturel metropol, hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber. De overordnede mål for kulturaftalen for KulturMetropolØresund er derfor: 

 • At skabe en kulturregion med kulturel sammenhængskraft og ekstern gennemslagskraft.
 • At skabe kulturtilbud og kulturoplevelser, der tiltrækker kulturforbrugere på tværs af regionen og fra Europa.
 • At udvikle stærke sociale, kreative og innovative kompetencer hos kulturregionens børn og unge.
 • At kulturregionen kendetegnes ved kulturel entreprenørskab, engagement og udfoldelseskraft.

Vi vil gøre det ved, at: 

 1. Igangsætte samarbejder på tværs af kommuner og institutioner der sikrer, at kulturregionens samlede ressourcer og viden, bliver udnyttet i en fælles udviklingsindsats af kultur, fritids- og idrætsområdet.
   
 2. Styrke kunst- og kulturinstitutionernes møde med nye brugergrupper.
   
 3. Styrke kulturaktører og idrætsudøveres udfoldelses- og vækstmuligheder. 
   
 4. Identificere, udvikle og synliggøre kulturregionens særegne kulturarv, kvaliteter og styrkepositioner, og derigennem øge oplevelsen af en dynamisk og nytænkende kulturregion, hvor store oplevelser og aktivt engagement går hånd i hånd. 
   
 5. Etablere et tættere samarbejde med svenske kommuner og region Skåne, så viden og erfaringer kan deles – og områdets samlede ressourcer, oplevelses- og udfoldelsesmuligheder aktiveres.
   
 6. Styrke det praktiske og vidensmæssige samarbejde mellem kunst- og kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv, så der udvikles ny viden om samarbejde på tværs af sektorer, der kan bidrage til den strategiske udvikling af Kulturregionen. 

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret. Du kan til enhver tid afmelde dig.