Unge i samskabelse med kulturlivet

 

Kulturmetropolen ønsker at styrke de unges identitet som kulturaktive medborgere og styrke deres kulturelle fællesskaber. Det gør vi ved at tilbyde dem kompetencegivende forløb indenfor eventmageri og ved at invitere dem ind i rammerne af Kulturmetropolens mange kulturinstitutioner for at samskabe på nye og anderledes kulturtilbud.

Kulturregionens unge er en stor potentiel og uudnyttet ressource i forhold til at udvikle og skabe mere og bedre kultur i regionen. Mange unge ønsker at tage aktivt del i udviklingen af kulturelle tilbud og aktiviteter, men lysten og motivation sættes ofte ikke i spil bl.a. på grund af manglende viden om muligheder og metoder, eller fordi mulighederne reelt ikke eksisterer. De unge efterspørger åbne, fleksible rammer, hvor de aktivt kan udvikle og samskabe kulturaktiviteter. Samtidig har regionen et stort antal kommunale såvel som nationale  kulturinstitutioner, med professionelle rammer og høj kulturfaglig ekspertise. Vi ønsker derfor at koble de unge med kulturinstitutionerne og dermed udnytte de allerede eksisterende kulturelle rammer, bringe den kulturfaglige ekspertise i spil og at skabe øgede muligheder for unge til at udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

I samarbejde med kulturinstitutionerne kommer de unge til at arbejde med de to temaer 1) Kultur & Teknologi og 2) Kultur i det offentlige rum.

Kommende aktiviteter:

1) EVENTS - De første 3 samskabte events er allerede under udvikling, og vi forventer at de bliver lanceret i december 2016 samt januar 2017. Program, sted og datoer følger.

2) KULTURCAMP - Netop nu udvikler vi også på vores første Kulturcamp (februar 2017), hvor unge kulturentreprenører kan få sat deres ideer i spil og samtidig styrket deres kompetencer.Datoer, program og link til tilmelding følger.

3) DOX:ON:TOUR - Og så arbejder USKIK også på at skabe de første større events i forbindelse med årets DOX:ON:TOUR (16. – 30. marts 2017) (link). Datoer, program m.m. følger primo 2017.