ballonsamtale
Om Unge i samskabelse med kulturlivet


I Kulturmetropolen ønsker vi at styrke de unges identitet som kulturaktive medborgere og styrke deres kulturelle fællesskaber. Det gør vi ved at tilbyde dem kompetencegivende forløb indenfor eventmageri, og ved at invitere dem indenfor i Kulturmetropolens mange kulturinstitutioner for at samskabe på nye og anderledes kulturtilbud.

Kulturregionens unge er en stor potentiel og uudnyttet ressource, når man vil udvikle og skabe mere og bedre kultur i regionen. Mange unge ønsker at tage aktiv del i udviklingen af kulturelle tilbud og aktiviteter, men lysten og motivation sættes ofte ikke i spil. Dette kan bl.a. skyldes manglende viden om muligheder og metoder eller fordi mulighederne reelt ikke eksisterer. De unge efterspørger åbne og fleksible rammer, hvor de aktivt kan udvikle og samskabe kulturaktiviteter, og det kan vi Kulturmetropolen tilbyde gennem et stort antal kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner med professionelle rammer og høj kulturfaglig ekspertise. Vi ønsker altså at koble de unge med kulturinstitutionerne, og dermed udnytte de allerede eksisterende kulturelle rammer, bringe den kulturfaglige ekspertise i spil og skabe øgede muligheder for unge til at udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.